Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów

17-10-2018

W listopadzie 2017 r. Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (dyrektywa w sprawie ekologicznie czystych pojazdów) w ramach „pakietu dotyczącego czystej mobilności”. W trakcie drugiej sesji plenarnej w październiku 2018 r. Parlament ma przeprowadzić głosowanie w sprawie sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), przyjętego w dniu 10 października 2018 r.

W listopadzie 2017 r. Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy dotyczący zmienionej dyrektywy w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (dyrektywa w sprawie ekologicznie czystych pojazdów) w ramach „pakietu dotyczącego czystej mobilności”. W trakcie drugiej sesji plenarnej w październiku 2018 r. Parlament ma przeprowadzić głosowanie w sprawie sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI), przyjętego w dniu 10 października 2018 r.