Przegląd dyrektywy w sprawie wody pitnej

17-10-2018

W lutym 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zaktualizowano w nim normy jakości wody i określono cel poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich. Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić głosowanie w sprawie sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz w sprawie otwarcia negocjacji międzyinstytucjonalnych (rozmowy trójstronne).

W lutym 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zaktualizowano w nim normy jakości wody i określono cel poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich. Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić głosowanie w sprawie sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz w sprawie otwarcia negocjacji międzyinstytucjonalnych (rozmowy trójstronne).