Wdrażanie układu o stowarzyszeniu między UE a Mołdawią

07-11-2018

Cztery lata po podpisaniu układu o stowarzyszeniu (AA) oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA) między UE a Mołdawią Parlament dokonuje obecnie oceny wdrożenia tego układu. Komisja Spraw Zagranicznych podkreśla w swoim sprawozdaniu różne niepokojące kwestie. Parlament będzie debatował na ten temat na pierwszej sesji plenarnej w listopadzie.

Cztery lata po podpisaniu układu o stowarzyszeniu (AA) oraz pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu (DCFTA) między UE a Mołdawią Parlament dokonuje obecnie oceny wdrożenia tego układu. Komisja Spraw Zagranicznych podkreśla w swoim sprawozdaniu różne niepokojące kwestie. Parlament będzie debatował na ten temat na pierwszej sesji plenarnej w listopadzie.