Wspólna debata – pakiet energetyczny

07-11-2018

Na pierwszej sesji plenarnej w listopadzie Parlament przeprowadzi wspólną debatę i głosowanie końcowe nad wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi przeglądu dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych oraz przyjmie nowe rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną. Komisja wydała te wnioski w dniu 30 listopada 2016 r. Rada i Parlament przygotowały swoje stanowiska negocjacyjne w 2017 r. i rozpoczęły intensywne rozmowy trójstronne, które trwały pięć miesięcy i zaowocowały zawarciem w czerwcu 2018 r. trzech wstępnych porozumień.

Na pierwszej sesji plenarnej w listopadzie Parlament przeprowadzi wspólną debatę i głosowanie końcowe nad wnioskami ustawodawczymi dotyczącymi przeglądu dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych oraz przyjmie nowe rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną. Komisja wydała te wnioski w dniu 30 listopada 2016 r. Rada i Parlament przygotowały swoje stanowiska negocjacyjne w 2017 r. i rozpoczęły intensywne rozmowy trójstronne, które trwały pięć miesięcy i zaowocowały zawarciem w czerwcu 2018 r. trzech wstępnych porozumień.