Sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu

05-12-2018

W 2017 r. Parlament Europejski powołał Komisję Specjalną ds. Terroryzmu, aby odpowiedzieć w bardziej adekwatny sposób na obawy obywateli europejskich oraz by skupić uwagę na kwestiach związanych ze zwalczaniem terroryzmu zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym. Sprawozdanie komisji dotyczące jej ustaleń i zaleceń, które zostanie omówione na sesji plenarnej w grudniu, zawiera ocenę możliwych działań ustawodawczych i praktycznych na rzecz zwalczania terroryzmu w UE oraz szereg zaleceń, w szczególności dotyczących współpracy i wymiany informacji.

W 2017 r. Parlament Europejski powołał Komisję Specjalną ds. Terroryzmu, aby odpowiedzieć w bardziej adekwatny sposób na obawy obywateli europejskich oraz by skupić uwagę na kwestiach związanych ze zwalczaniem terroryzmu zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym. Sprawozdanie komisji dotyczące jej ustaleń i zaleceń, które zostanie omówione na sesji plenarnej w grudniu, zawiera ocenę możliwych działań ustawodawczych i praktycznych na rzecz zwalczania terroryzmu w UE oraz szereg zaleceń, w szczególności dotyczących współpracy i wymiany informacji.