ENISA i nowy unijny akt w sprawie cyberbezpieczeństwa

06-03-2019

Komisja Europejska zaproponowała wniosek, którego celem jest zwiększenie odporności UE i usprawnienie reakcji na cyberataki przez przyznanie stałego mandatu i zwiększenie roli Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) będącej unijną agencją odpowiedzialną za kwestie cyberbezpieczeństwa. We wniosku przewidziano stworzenie pierwszych unijnych ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów i usług ICT, w czym ENISA będzie także odgrywać ważną rolę. W dniu 10 lipca 2018 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła swoje sprawozdanie, a także mandat upoważniający do podjęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. Rada przyjęła swój mandat w dniu 8 czerwca 2018 r. Podczas piątej tury rozmów trójstronnych w dniu 10 grudnia 2018 r. osiągnięto porozumienie. Parlament ma głosować nad nim na posiedzeniu plenarnym w marcu.

Komisja Europejska zaproponowała wniosek, którego celem jest zwiększenie odporności UE i usprawnienie reakcji na cyberataki przez przyznanie stałego mandatu i zwiększenie roli Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) będącej unijną agencją odpowiedzialną za kwestie cyberbezpieczeństwa. We wniosku przewidziano stworzenie pierwszych unijnych ram certyfikacji cyberbezpieczeństwa produktów i usług ICT, w czym ENISA będzie także odgrywać ważną rolę. W dniu 10 lipca 2018 r. Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła swoje sprawozdanie, a także mandat upoważniający do podjęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. Rada przyjęła swój mandat w dniu 8 czerwca 2018 r. Podczas piątej tury rozmów trójstronnych w dniu 10 grudnia 2018 r. osiągnięto porozumienie. Parlament ma głosować nad nim na posiedzeniu plenarnym w marcu.