Użytkowanie pojazdów najmowanych bez kierowców

10-01-2019

Komisja Europejska zaproponowała dalszą liberalizację przepisów UE dotyczących wynajmu pojazdów bez kierowców do celów drogowego przewozu towarów. Parlament Europejski przyjął tekst mandatu negocjacyjnego w czerwcu 2018 r. Jednak państwom członkowskim, które obawiają się ewentualnej erozji dochodów podatkowych z tytułu rejestracji pojazdów i trudności z egzekwowaniem przepisów, nie udało się uzgodnić wspólnego podejścia. Ponieważ negocjacje nie mogą się rozpocząć bez postępów po stronie Rady, to dossier zostało umieszczone w porządku obrad styczniowej sesji plenarnej z zamiarem zakończenia pierwszego czytania w Parlamencie.

Komisja Europejska zaproponowała dalszą liberalizację przepisów UE dotyczących wynajmu pojazdów bez kierowców do celów drogowego przewozu towarów. Parlament Europejski przyjął tekst mandatu negocjacyjnego w czerwcu 2018 r. Jednak państwom członkowskim, które obawiają się ewentualnej erozji dochodów podatkowych z tytułu rejestracji pojazdów i trudności z egzekwowaniem przepisów, nie udało się uzgodnić wspólnego podejścia. Ponieważ negocjacje nie mogą się rozpocząć bez postępów po stronie Rady, to dossier zostało umieszczone w porządku obrad styczniowej sesji plenarnej z zamiarem zakończenia pierwszego czytania w Parlamencie.