Ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych w morzach

20-03-2019

W maju 2018 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek ustawodawczy w celu rozwiązania problemu odpadów w morzach, koncentrując się na dziesięciu kluczowych plastikowych przedmiotach jednorazowego użytku zalegających na europejskich plażach, a także na narzędziach połowowych, które łącznie stanowią około 70 % odpadów morskich zanieczyszczających plaże w Europie. Negocjacje międzyinstytucjonalne z Radą zaowocowały porozumieniem osiągniętym w grudniu 2018 r., nad którym Parlament ma głosować podczas drugiej sesji marcowej.

W maju 2018 r. Komisja Europejska przedłożyła wniosek ustawodawczy w celu rozwiązania problemu odpadów w morzach, koncentrując się na dziesięciu kluczowych plastikowych przedmiotach jednorazowego użytku zalegających na europejskich plażach, a także na narzędziach połowowych, które łącznie stanowią około 70 % odpadów morskich zanieczyszczających plaże w Europie. Negocjacje międzyinstytucjonalne z Radą zaowocowały porozumieniem osiągniętym w grudniu 2018 r., nad którym Parlament ma głosować podczas drugiej sesji marcowej.