Produkty nawozowe z oznakowaniem CE

20-03-2019

W marcu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie produktów nawozowych, który rozszerzyłby zakres obowiązującego ustawodawstwa, zwłaszcza w odniesieniu do nawozów organicznych i nawozów z surowców odpadowych, oraz określiłby limity metali ciężkich i zanieczyszczeń w produktach nawozowych. Oczekuje się, że na drugim posiedzeniu plenarnym w marcu 2019 r. Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie nad porozumieniem osiągniętym w tej sprawie po negocjacjach trójstronnych.

W marcu 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie produktów nawozowych, który rozszerzyłby zakres obowiązującego ustawodawstwa, zwłaszcza w odniesieniu do nawozów organicznych i nawozów z surowców odpadowych, oraz określiłby limity metali ciężkich i zanieczyszczeń w produktach nawozowych. Oczekuje się, że na drugim posiedzeniu plenarnym w marcu 2019 r. Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie nad porozumieniem osiągniętym w tej sprawie po negocjacjach trójstronnych.