Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów

20-03-2019

W ramach działań mających poprawić przestrzeganie zasad ochrony konsumentów Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Wniosek, stanowiący część „nowego ładu dla konsumentów”, ma umożliwić konsumentom w całej UE wnoszenie powództw przedstawicielskich, aby domagać się odszkodowania od przedsiębiorstw naruszających ich prawa. Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad stanowiskiem w pierwszym czytaniu zaplanowano na drugą sesję plenarną w marcu.

W ramach działań mających poprawić przestrzeganie zasad ochrony konsumentów Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. Wniosek, stanowiący część „nowego ładu dla konsumentów”, ma umożliwić konsumentom w całej UE wnoszenie powództw przedstawicielskich, aby domagać się odszkodowania od przedsiębiorstw naruszających ich prawa. Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad stanowiskiem w pierwszym czytaniu zaplanowano na drugą sesję plenarną w marcu.