Nowa unijna strategia równouprawnienia płci

05-02-2020

Daleko nam jeszcze do pełnego równouprawnienia płci, a to odbija się na życiu i życiowych szansach pojedynczych kobiet, dziewcząt, chłopców i mężczyzn, wspólnot, w których żyją, i UE jako całości. Komisja Europejska włączyła wniosek dotyczący nowej strategii UE na rzecz równouprawnienia płci do swojego programu prac na rok 2020. Ma ona wydać oświadczenie w sprawie tego wniosku podczas sesji plenarnej Parlamentu w lutym.

Daleko nam jeszcze do pełnego równouprawnienia płci, a to odbija się na życiu i życiowych szansach pojedynczych kobiet, dziewcząt, chłopców i mężczyzn, wspólnot, w których żyją, i UE jako całości. Komisja Europejska włączyła wniosek dotyczący nowej strategii UE na rzecz równouprawnienia płci do swojego programu prac na rok 2020. Ma ona wydać oświadczenie w sprawie tego wniosku podczas sesji plenarnej Parlamentu w lutym.