Umowa w sprawie połowów między UE a Gwineą Bissau

11-06-2020

Podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego protokołu do istniejącej umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Gwineą Bissau. Oprócz przyznawania uprawnień do połowów statkom UE na wodach Gwinei Bissau protokół ma na celu promowanie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych oraz wspieranie wysiłków Gwinei Bissau na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki.

Podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego Parlament ma głosować w sprawie udzielenia zgody na zawarcie nowego protokołu do istniejącej umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Gwineą Bissau. Oprócz przyznawania uprawnień do połowów statkom UE na wodach Gwinei Bissau protokół ma na celu promowanie zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych oraz wspieranie wysiłków Gwinei Bissau na rzecz rozwoju niebieskiej gospodarki.