Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 – agencje zdecentralizowane i wspólne przedsięwzięcia UE

11-05-2020

Europejski ma głosować nad udzieleniem absolutorium 32 agencjom zdecentralizowanym i ośmiu wspólnym przedsięwzięciom UE z wykonania przez nie budżetu na rok 2018. Komisja Kontroli Budżetowej proponuje udzielenie absolutorium wszystkim tym agencjom i wspólnym przedsięwzięciom, jednak zwraca uwagę na szereg obszarów, które wymagają dalszej poprawy.

Europejski ma głosować nad udzieleniem absolutorium 32 agencjom zdecentralizowanym i ośmiu wspólnym przedsięwzięciom UE z wykonania przez nie budżetu na rok 2018. Komisja Kontroli Budżetowej proponuje udzielenie absolutorium wszystkim tym agencjom i wspólnym przedsięwzięciom, jednak zwraca uwagę na szereg obszarów, które wymagają dalszej poprawy.