Umowa o partnerstwie i współpracy między UE i Wietnamem

08-12-2015

Dwadzieścia pięć lat od ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Wietnamem UE zbliża się obecnie do ratyfikacji rozszerzonej umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) zawartej z tym krajem. Umowa ta powinna przyczynić się do zacieśnienia więzi między obiema stronami oraz ułatwienia postępu w kierunku umowy o wolnym handlu (FTA) między UE a Wietnamem, będącej obecnie przedmiotem negocjacji.

Dwadzieścia pięć lat od ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Wietnamem UE zbliża się obecnie do ratyfikacji rozszerzonej umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) zawartej z tym krajem. Umowa ta powinna przyczynić się do zacieśnienia więzi między obiema stronami oraz ułatwienia postępu w kierunku umowy o wolnym handlu (FTA) między UE a Wietnamem, będącej obecnie przedmiotem negocjacji.