Instrumenty finansowe i dotacje dla regionów UE

10-05-2017

Obok tradycyjnych dotacji w finansowaniu regionów UE w coraz większym stopniu wykorzystywane są instrumenty finansowe. Takie instrumenty można uznać za zasobooszczędny sposób wykorzystywania funduszy publicznych w dobie ograniczeń budżetowych. Zasadnicze znaczenie ma jednak osiągnięcie właściwej synergii i zbadanie, jaka kombinacja najlepiej spełnia cele polityki spójności. Właściwa kombinacja sposobów finansowania jest istotną kwestią do dyskusji w kontekście przyszłej polityki spójności UE po 2020 r.

Obok tradycyjnych dotacji w finansowaniu regionów UE w coraz większym stopniu wykorzystywane są instrumenty finansowe. Takie instrumenty można uznać za zasobooszczędny sposób wykorzystywania funduszy publicznych w dobie ograniczeń budżetowych. Zasadnicze znaczenie ma jednak osiągnięcie właściwej synergii i zbadanie, jaka kombinacja najlepiej spełnia cele polityki spójności. Właściwa kombinacja sposobów finansowania jest istotną kwestią do dyskusji w kontekście przyszłej polityki spójności UE po 2020 r.