Serbia: Sprawozdanie krajowe za 2016 r.

07-06-2017

W czerwcu 2017 r. Parlament Europejski ma głosować nad projektem rezolucji w sprawie sprawozdania krajowego za 2016 r. poświęconego Serbii. W sprawozdaniu uznaje się postępy poczynione przez Serbię w rozmowach w sprawie przystąpienia do UE i jej rygorystyczny program reform, a także podkreśla, że dialog z Prisztiną i reformy w zakresie „praworządności” pozostają priorytetowymi obszarami działania.

W czerwcu 2017 r. Parlament Europejski ma głosować nad projektem rezolucji w sprawie sprawozdania krajowego za 2016 r. poświęconego Serbii. W sprawozdaniu uznaje się postępy poczynione przez Serbię w rozmowach w sprawie przystąpienia do UE i jej rygorystyczny program reform, a także podkreśla, że dialog z Prisztiną i reformy w zakresie „praworządności” pozostają priorytetowymi obszarami działania.