Wdrożenie traktatu z Marrakeszu

27-06-2017

Celem traktatu z Marrakeszu jest ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. W maju 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia oraz wniosek dotyczący dyrektywy mające na celu wdrożenie traktatu z Marrakeszu. W marcu 2017 r. komisja JURI zaproponowała serię poprawek do tych wniosków. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto w drodze międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych w maju 2017 r., a głosowanie nad tekstem ma się odbyć podczas lipcowej sesji plenarnej.

Celem traktatu z Marrakeszu jest ułatwienie dostępu do opublikowanych utworów osobom niewidomym, osobom słabowidzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. W maju 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia oraz wniosek dotyczący dyrektywy mające na celu wdrożenie traktatu z Marrakeszu. W marcu 2017 r. komisja JURI zaproponowała serię poprawek do tych wniosków. Porozumienie w tej sprawie osiągnięto w drodze międzyinstytucjonalnych negocjacji trójstronnych w maju 2017 r., a głosowanie nad tekstem ma się odbyć podczas lipcowej sesji plenarnej.