Umowa między UE a Kubą

27-06-2017

Do niedawna Kuba była jedynym krajem Ameryki Łacińskiej, który nie zawarł żadnej umowy dwustronnej z UE. Od 1996 r. stosunki UE z Kubą kształtowały się w oparciu o wspólne stanowisko UE, które uzależniało współpracę i zawieranie wszelkich umów dwustronnych od widocznych postępów w obszarze demokracji i poszanowania praw człowieka. Umowa o dialogu politycznym i współpracy między UE a Kubą podpisana w 2016 r. stanowi pierwsze ramy prawne i instytucyjne mające na celu normalizację stosunków UE–Kuba. Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o dialogu politycznym i współpracy.

Do niedawna Kuba była jedynym krajem Ameryki Łacińskiej, który nie zawarł żadnej umowy dwustronnej z UE. Od 1996 r. stosunki UE z Kubą kształtowały się w oparciu o wspólne stanowisko UE, które uzależniało współpracę i zawieranie wszelkich umów dwustronnych od widocznych postępów w obszarze demokracji i poszanowania praw człowieka. Umowa o dialogu politycznym i współpracy między UE a Kubą podpisana w 2016 r. stanowi pierwsze ramy prawne i instytucyjne mające na celu normalizację stosunków UE–Kuba. Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski przeprowadzi głosowanie w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o dialogu politycznym i współpracy.