Zmiany rozporzadzen EuVECA i EuSEF

05-09-2017

Europejskie fundusze venture capital (EuVECA) i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) to programy zbiorowego inwestowania, które od lipca 2013 r. są zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej. Harmonizację regulują dwa rozporządzenia: (UE) nr 345/2013 (EuVECA) i (UE) nr 346/2013 (EuSEF). Podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad propozycją zmiany tych rozporządzeń.

Europejskie fundusze venture capital (EuVECA) i europejskie fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF) to programy zbiorowego inwestowania, które od lipca 2013 r. są zharmonizowane na szczeblu Unii Europejskiej. Harmonizację regulują dwa rozporządzenia: (UE) nr 345/2013 (EuVECA) i (UE) nr 346/2013 (EuSEF). Podczas wrześniowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad propozycją zmiany tych rozporządzeń.