Stopień uprzywilejowania wierzycieli banków w przypadku postępowania upadłościowego

24-11-2017

Jeden z wniosków zawartych w pakiecie reform systemu bankowego z 2016 r., dotyczący stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym, ma zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym podczas drugiej sesji listopadowej.

Jeden z wniosków zawartych w pakiecie reform systemu bankowego z 2016 r., dotyczący stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym, ma zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym podczas drugiej sesji listopadowej.