Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju: dostosowanie dla podmiotów wojskowych

24-11-2017

Komisja Europejska proponuje zmianę rozporządzenia (UE) nr 230/2014 ustanawiającego Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju w celu stworzenia warunków umożliwiających UE wsparcie budżetowe systematycznej i długofalowej pomocy dla sektora bezpieczeństwa w państwach trzecich, m.in. za pomocą programów budowania zdolności, dostarczania nieśmiercionośnego sprzętu oraz modernizacji infrastruktury. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas drugiego listopadowego posiedzenia plenarnego.

Komisja Europejska proponuje zmianę rozporządzenia (UE) nr 230/2014 ustanawiającego Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju w celu stworzenia warunków umożliwiających UE wsparcie budżetowe systematycznej i długofalowej pomocy dla sektora bezpieczeństwa w państwach trzecich, m.in. za pomocą programów budowania zdolności, dostarczania nieśmiercionośnego sprzętu oraz modernizacji infrastruktury. Parlament ma przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem podczas drugiego listopadowego posiedzenia plenarnego.