EFIS – Przedłużenie okresu obowiązywania („EFIS 2.0”)

05-12-2017

W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) do dnia 31 grudnia 2020 r., co pociąga za sobą zmiany w zarządzaniu tym funduszem i możliwościach finansowania. Porozumienie osiągnięte w ramach rozmów trójstronnych ma zostać poddane pod głosowanie na grudniowej sesji plenarnej.

W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała przedłużenie okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) do dnia 31 grudnia 2020 r., co pociąga za sobą zmiany w zarządzaniu tym funduszem i możliwościach finansowania. Porozumienie osiągnięte w ramach rozmów trójstronnych ma zostać poddane pod głosowanie na grudniowej sesji plenarnej.