Zintegrowane statystyki rolne

27-06-2018

Polityka UE ewoluuje i dostosowuje się do zmieniających się okoliczności, a zatem statystyki europejskie muszą rozwijać się i w skuteczny sposób odpowiadać na potrzeby użytkowników. Nowe technologie mogą pomóc połączyć i zintegrować różne źródła danych, bez nadmiernych obciążeń dla podmiotów wytwarzających dane. Statystyki rolne stanowią trzon unijnego systemu statystyk w dziedzinie rolnictwa. Aby zwiększyć tempo reagowania na nowe potrzeby w zakresie danych, Komisja przedstawiła nowe podejście oparte na zintegrowanych, elastycznych i modułowych ramach. W wyniku negocjacji Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie przez Parlament w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym w czerwcu.

Polityka UE ewoluuje i dostosowuje się do zmieniających się okoliczności, a zatem statystyki europejskie muszą rozwijać się i w skuteczny sposób odpowiadać na potrzeby użytkowników. Nowe technologie mogą pomóc połączyć i zintegrować różne źródła danych, bez nadmiernych obciążeń dla podmiotów wytwarzających dane. Statystyki rolne stanowią trzon unijnego systemu statystyk w dziedzinie rolnictwa. Aby zwiększyć tempo reagowania na nowe potrzeby w zakresie danych, Komisja przedstawiła nowe podejście oparte na zintegrowanych, elastycznych i modułowych ramach. W wyniku negocjacji Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie przez Parlament w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym w czerwcu.