Jednolity portal cyfrowy

05-09-2018

Na posiedzeniu plenarnym we wrześniu 2018 r. Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem ustawodawczym w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego. Ma on stanowić jednolity cyfrowy punkt dostępu dla obywateli i przedsiębiorstw w UE, zawierać wyczerpujące informacje, oferować absolutny i niedyskryminujący dostęp do procedur online oraz ułatwiać pracę służb udzielających pomocy na żądanie.

Na posiedzeniu plenarnym we wrześniu 2018 r. Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem ustawodawczym w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego. Ma on stanowić jednolity cyfrowy punkt dostępu dla obywateli i przedsiębiorstw w UE, zawierać wyczerpujące informacje, oferować absolutny i niedyskryminujący dostęp do procedur online oraz ułatwiać pracę służb udzielających pomocy na żądanie.