Środki prawnokarne w walce z praniem pieniędzy

05-09-2018

Mimo że pranie pieniędzy jest przestępstwem we wszystkich państwach członkowskich UE, jego definicje i grożące za nie sankcje są w Unii Europejskiej różne. Przestępcy mogą wykorzystywać te różnice, dokonując transakcji finansowych w krajach o łagodniejszych przepisach. Na posiedzeniu plenarnym we wrześniu Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem dotyczącym nowej dyrektywy, której celem jest harmonizacja przepisów i sankcji w UE oraz ułatwienie współpracy transgranicznej służącej zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Mimo że pranie pieniędzy jest przestępstwem we wszystkich państwach członkowskich UE, jego definicje i grożące za nie sankcje są w Unii Europejskiej różne. Przestępcy mogą wykorzystywać te różnice, dokonując transakcji finansowych w krajach o łagodniejszych przepisach. Na posiedzeniu plenarnym we wrześniu Parlament Europejski ma głosować nad wnioskiem dotyczącym nowej dyrektywy, której celem jest harmonizacja przepisów i sankcji w UE oraz ułatwienie współpracy transgranicznej służącej zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.