Pakiet „Leki dla zwierząt”

17-10-2018

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet trzech wniosków w celu zaktualizowania ram prawnych dla leków weterynaryjnych. Bardziej rygorystyczne przepisy mają na celu zwalczanie odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawę dostępności leków weterynaryjnych w UE. Oczekuje się, że w czasie drugiego posiedzenia plenarnego w październiku Parlament Europejski będzie głosować nad tekstami uzgodnionymi w trakcie negocjacji trójstronnych.

We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet trzech wniosków w celu zaktualizowania ram prawnych dla leków weterynaryjnych. Bardziej rygorystyczne przepisy mają na celu zwalczanie odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz poprawę dostępności leków weterynaryjnych w UE. Oczekuje się, że w czasie drugiego posiedzenia plenarnego w październiku Parlament Europejski będzie głosować nad tekstami uzgodnionymi w trakcie negocjacji trójstronnych.