Przejrzystość ocen ryzyka sporządzanych przez UE w odniesieniu do łańcucha żywnościowego

05-12-2018

Ze względu na kontrowersje wokół pozwoleń i przedłużania ich ważności w przypadku niektórych produktów wrażliwych, takich jak substancje czynne w środkach ochrony roślin (glifosat, neonikotynoidy) i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Komisja Europejska zaproponowała dokonanie przeglądu zasad przejrzystości w tych obszarach polityki. Oczekuje się, że podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament Europejski podda pod głosowanie sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz mandat dotyczący rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych.

Ze względu na kontrowersje wokół pozwoleń i przedłużania ich ważności w przypadku niektórych produktów wrażliwych, takich jak substancje czynne w środkach ochrony roślin (glifosat, neonikotynoidy) i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Komisja Europejska zaproponowała dokonanie przeglądu zasad przejrzystości w tych obszarach polityki. Oczekuje się, że podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament Europejski podda pod głosowanie sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz mandat dotyczący rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych.