Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską, 2021–2027

28-01-2019

W związku ze zbliżającymi się wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała finansowanie z budżetu UE nie tylko Grenlandii, ale również wszystkich innych krajów i terytoriów zamorskich (KTZ). W związku z tym Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji Rady w celu zastąpienia zarówno decyzji w sprawie stowarzyszenia KTZ z UE, jak i decyzji w sprawie stosunków z Grenlandią. Oczekuje się, że Parlament Europejski, który jest jedynie konsultowany, omówi przyjęte przez Komisję Rozwoju sprawozdanie podczas drugiej sesji plenarnej w styczniu. W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjmuje się wniosek, ale wzywa się do tego, aby przyszła decyzja lepiej odzwierciedlała głosy i specyfikę KTZ w strategiach i programowaniu UE.

W związku ze zbliżającymi się wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała finansowanie z budżetu UE nie tylko Grenlandii, ale również wszystkich innych krajów i terytoriów zamorskich (KTZ). W związku z tym Komisja przyjęła wniosek dotyczący decyzji Rady w celu zastąpienia zarówno decyzji w sprawie stowarzyszenia KTZ z UE, jak i decyzji w sprawie stosunków z Grenlandią. Oczekuje się, że Parlament Europejski, który jest jedynie konsultowany, omówi przyjęte przez Komisję Rozwoju sprawozdanie podczas drugiej sesji plenarnej w styczniu. W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjmuje się wniosek, ale wzywa się do tego, aby przyszła decyzja lepiej odzwierciedlała głosy i specyfikę KTZ w strategiach i programowaniu UE.