Umowa w sprawie połowów między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej

06-02-2019

Zawarcie nowego protokołu związanego z umową w sprawie połowów między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej wymaga uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Protokół określa uprawnienia do połowów przyznane flocie UE w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych oraz wnoszony w zamian wkład finansowy UE, w tym zwiększone wsparcie dla lokalnego sektora rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki”. Głosowanie w sprawie zgody i towarzyszący projekt rezolucji znajdą się w porządku obrad posiedzenia plenarnego w lutym.

Zawarcie nowego protokołu związanego z umową w sprawie połowów między UE a Wybrzeżem Kości Słoniowej wymaga uzyskania zgody Parlamentu Europejskiego. Protokół określa uprawnienia do połowów przyznane flocie UE w wodach Wybrzeża Kości Słoniowej na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych oraz wnoszony w zamian wkład finansowy UE, w tym zwiększone wsparcie dla lokalnego sektora rybołówstwa i „niebieskiej gospodarki”. Głosowanie w sprawie zgody i towarzyszący projekt rezolucji znajdą się w porządku obrad posiedzenia plenarnego w lutym.