Utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego

06-03-2019

W dniu 6 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie przekształcenia międzyrządowego Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) w Europejski Fundusz Walutowy (EFW) należący do ram prawnych UE. Fundusz otrzymałby dodatkowe uprawnienia, a mechanizmy decyzyjne zostałyby w zasadniczy sposób zmienione, przenosząc uprawnienia państw członkowskich na szczebel Unii. Wniosek spotkał się z dużym oporem w Radzie, dlatego podczas szczytu strefy euro w grudniu 2018 r. postanowiono utrzymać międzyrządowy charakter EMS. Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad sprawozdaniem wstępnym podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej z myślą o przyszłym głosowaniu nad udzieleniem zgody – w przypadku gdyby Rada osiągnęła w tej sprawie porozumienie.

W dniu 6 grudnia 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie przekształcenia międzyrządowego Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) w Europejski Fundusz Walutowy (EFW) należący do ram prawnych UE. Fundusz otrzymałby dodatkowe uprawnienia, a mechanizmy decyzyjne zostałyby w zasadniczy sposób zmienione, przenosząc uprawnienia państw członkowskich na szczebel Unii. Wniosek spotkał się z dużym oporem w Radzie, dlatego podczas szczytu strefy euro w grudniu 2018 r. postanowiono utrzymać międzyrządowy charakter EMS. Parlament Europejski ma przeprowadzić głosowanie nad sprawozdaniem wstępnym podczas pierwszej marcowej sesji plenarnej z myślą o przyszłym głosowaniu nad udzieleniem zgody – w przypadku gdyby Rada osiągnęła w tej sprawie porozumienie.