Ustanowienie minimalnego poziomu pokrycia potencjalnych strat z tytułu kredytów zagrożonych

06-03-2019

W marcu 2018 r. Komisja przyjęła pakiet środków mających przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z wysokiego poziomu kredytów zagrożonych w bilansach banków w UE. Pakiet zawiera wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych w celu wprowadzenia wspólnych minimalnych poziomów pokrycia, stanowiących „obowiązkowy ostrożnościowy mechanizm ochronny” dla nowo udzielonych kredytów, które stają się zagrożone. Parlament ma głosować nad przedmiotowym wnioskiem w marcu.

W marcu 2018 r. Komisja przyjęła pakiet środków mających przeciwdziałać zagrożeniom wynikającym z wysokiego poziomu kredytów zagrożonych w bilansach banków w UE. Pakiet zawiera wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych w celu wprowadzenia wspólnych minimalnych poziomów pokrycia, stanowiących „obowiązkowy ostrożnościowy mechanizm ochronny” dla nowo udzielonych kredytów, które stają się zagrożone. Parlament ma głosować nad przedmiotowym wnioskiem w marcu.