Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych

06-03-2019

W marcu Parlament Europejski ma głosować na posiedzeniu plenarnym nad dwoma wnioskami ustawodawczymi w sprawie aktualizacji europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS). ECRIS umożliwia sędziom i prokuratorom zwracanie się o informacje na temat przeszłości kryminalnej każdego obywatela UE. Obecny system nie pozwala jednak na łatwy dostęp do informacji na temat obywateli państw trzecich, którzy zostali skazani w UE. Nowe przepisy mają zlikwidować tę lukę.

W marcu Parlament Europejski ma głosować na posiedzeniu plenarnym nad dwoma wnioskami ustawodawczymi w sprawie aktualizacji europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS). ECRIS umożliwia sędziom i prokuratorom zwracanie się o informacje na temat przeszłości kryminalnej każdego obywatela UE. Obecny system nie pozwala jednak na łatwy dostęp do informacji na temat obywateli państw trzecich, którzy zostali skazani w UE. Nowe przepisy mają zlikwidować tę lukę.