Naprawa oraz restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja kontrahentów centralnych

20-03-2019

Ważna rola odgrywana przez kontrahentów centralnych na rynkach finansowych oraz ich znaczenie systemowe wzrosły w następstwie kryzysu finansowego. Zwróciło to jednak uwagę organów regulacyjnych na brak zharmonizowanych przepisów dotyczących sytuacji, w których sami kontrahenci mogą być źródłem ryzyka systemowego z powodu trudności operacyjnych lub całkowitej upadłości. Aby temu zaradzić, Komisja zaproponowała rozporządzenie, nad którym Parlament ma głosować podczas drugiej sesji plenarnej w marcu, tak aby zakończyć pierwsze czytanie przed końcem kadencji.

Ważna rola odgrywana przez kontrahentów centralnych na rynkach finansowych oraz ich znaczenie systemowe wzrosły w następstwie kryzysu finansowego. Zwróciło to jednak uwagę organów regulacyjnych na brak zharmonizowanych przepisów dotyczących sytuacji, w których sami kontrahenci mogą być źródłem ryzyka systemowego z powodu trudności operacyjnych lub całkowitej upadłości. Aby temu zaradzić, Komisja zaproponowała rozporządzenie, nad którym Parlament ma głosować podczas drugiej sesji plenarnej w marcu, tak aby zakończyć pierwsze czytanie przed końcem kadencji.