Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych

10-04-2019

13 lutego 2019 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie zmiany przepisów UE dotyczących ochrony patentowej generycznych i biopodobnych produktów leczniczych. Podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad tekstem kompromisowym zatwierdzonym przez Komisję Prawną (JURI).

13 lutego 2019 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie zmiany przepisów UE dotyczących ochrony patentowej generycznych i biopodobnych produktów leczniczych. Podczas drugiej kwietniowej sesji plenarnej Parlament ma głosować nad tekstem kompromisowym zatwierdzonym przez Komisję Prawną (JURI).