Ochrona sygnalistów

10-04-2019

Proponowane nowe rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia unijnego prawa obejmuje szeroką gamę przepisów UE, w tym dotyczących prania pieniędzy, opodatkowania przedsiębiorstw, ochrony danych, ochrony interesów finansowych Unii, bezpieczeństwa żywności i produktów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jądrowego. Głosowanie w Parlamencie nad zatwierdzeniem kompromisowego tekstu wniosku ma się odbyć na ostatniej sesji plenarnej w tej kadencji.

Proponowane nowe rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia unijnego prawa obejmuje szeroką gamę przepisów UE, w tym dotyczących prania pieniędzy, opodatkowania przedsiębiorstw, ochrony danych, ochrony interesów finansowych Unii, bezpieczeństwa żywności i produktów, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jądrowego. Głosowanie w Parlamencie nad zatwierdzeniem kompromisowego tekstu wniosku ma się odbyć na ostatniej sesji plenarnej w tej kadencji.