Wybór Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

10-12-2019

W grudniu Parlament Europejski ma wybrać Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na nową kadencję parlamentarną po publicznym wysłuchaniu kandydatów przez Komisję Petycji (PETI). O stanowisko to ubiega się pięciu kandydatów: Giuseppe Fortunato (Włochy), Rzecznik Praw Obywatelskich Regionu Kampania; Julia Laffranque (Estonia), sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka; Nils Muižnieks (Łotwa), były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy; Emily O'Reilly (Irlandia), urzędująca Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich (od 2014 r.); oraz Cecilia Wikström (Szwecja), była posłanka do Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca komisji PETI.

W grudniu Parlament Europejski ma wybrać Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich na nową kadencję parlamentarną po publicznym wysłuchaniu kandydatów przez Komisję Petycji (PETI). O stanowisko to ubiega się pięciu kandydatów: Giuseppe Fortunato (Włochy), Rzecznik Praw Obywatelskich Regionu Kampania; Julia Laffranque (Estonia), sędzia w Europejskim Trybunale Praw Człowieka; Nils Muižnieks (Łotwa), były Komisarz Praw Człowieka Rady Europy; Emily O'Reilly (Irlandia), urzędująca Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich (od 2014 r.); oraz Cecilia Wikström (Szwecja), była posłanka do Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca komisji PETI.