Stabilność unijnego wsparcia dochodowego dla rolników po 2020 r.

10-12-2019

Z unijnego wsparcia dochodowego dla rolników corocznie korzystają miliony rolników w całej Europie. Akt stanowiący obecną podstawę prawną tego wsparcia obejmuje lata 2014–2020. Zważywszy na opóźnienia w procesie negocjacji w sprawie zarówno budżetu UE, jak i polityki rolnej na lata 2021–2027, trzeba przyjąć przepisy przejściowe w celu zapewnienia dalszego obowiązywania obecnych przepisów. Głosowanie Parlamentu nad wnioskiem Komisji dotyczącym tych kwestii planowane jest na grudniową sesję plenarną.

Z unijnego wsparcia dochodowego dla rolników corocznie korzystają miliony rolników w całej Europie. Akt stanowiący obecną podstawę prawną tego wsparcia obejmuje lata 2014–2020. Zważywszy na opóźnienia w procesie negocjacji w sprawie zarówno budżetu UE, jak i polityki rolnej na lata 2021–2027, trzeba przyjąć przepisy przejściowe w celu zapewnienia dalszego obowiązywania obecnych przepisów. Głosowanie Parlamentu nad wnioskiem Komisji dotyczącym tych kwestii planowane jest na grudniową sesję plenarną.