Pomoc makrofinansowa na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa

11-05-2020

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący decyzji w sprawie pomocy makrofinansowej w celu wsparcia dziesięciu państw objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w ich wysiłkach na rzecz złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa, na łączną kwotę 3 mld EUR. Parlament ma głosować nad stanowiskiem w sprawie tego wniosku podczas majowej sesji plenarnej.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący decyzji w sprawie pomocy makrofinansowej w celu wsparcia dziesięciu państw objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w ich wysiłkach na rzecz złagodzenia gospodarczych i społecznych skutków pandemii koronawirusa, na łączną kwotę 3 mld EUR. Parlament ma głosować nad stanowiskiem w sprawie tego wniosku podczas majowej sesji plenarnej.