Równowaga płci w organach spółek

30-09-2020

W 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy mającej na celu poprawę równowagi płci w organach spółek. Zawierał on wymóg, aby osoby płci niedostatecznie reprezentowanej stanowiły 40% członków zarządu spółek notowanych na giełdzie. Chociaż Parlament Europejski poparł wniosek w 2013 r., dyrektywa nadal nie została przyjęta ze względu na zastrzeżenia kilku państw członkowskich w Radzie. Oczekuje się, że podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej Parlament przeprowadzi debatę na temat stanu prac nad proponowaną dyrektywą.

W 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy mającej na celu poprawę równowagi płci w organach spółek. Zawierał on wymóg, aby osoby płci niedostatecznie reprezentowanej stanowiły 40% członków zarządu spółek notowanych na giełdzie. Chociaż Parlament Europejski poparł wniosek w 2013 r., dyrektywa nadal nie została przyjęta ze względu na zastrzeżenia kilku państw członkowskich w Radzie. Oczekuje się, że podczas pierwszej październikowej sesji plenarnej Parlament przeprowadzi debatę na temat stanu prac nad proponowaną dyrektywą.