Jak technologia łańcucha bloków może zmienić nasze życie

20-02-2017

Technologia łańcucha bloków cieszy się coraz większym zainteresowaniem obywateli, przedsiębiorstw i ustawodawców w całej Unii Europejskiej. Niniejsze sprawozdanie stanowi wprowadzenie dla osób zaciekawionych sposobem jej działania, mając na celu wzbudzenie zainteresowania i zainicjowanie dyskusji w zakresie jej potencjalnego wpływu. Sprawozdanie składa się z ogólnego wstępu oraz analizy ośmiu obszarów, na które łańcuchy bloków mogą mieć istotny wpływ. Wyjaśniono możliwości rozwoju technologii w każdym z tych obszarów i potencjalne skutki tego rozwoju oraz opisano kwestie, jakich należy spodziewać się w odniesieniu do kształtowania polityki.

Technologia łańcucha bloków cieszy się coraz większym zainteresowaniem obywateli, przedsiębiorstw i ustawodawców w całej Unii Europejskiej. Niniejsze sprawozdanie stanowi wprowadzenie dla osób zaciekawionych sposobem jej działania, mając na celu wzbudzenie zainteresowania i zainicjowanie dyskusji w zakresie jej potencjalnego wpływu. Sprawozdanie składa się z ogólnego wstępu oraz analizy ośmiu obszarów, na które łańcuchy bloków mogą mieć istotny wpływ. Wyjaśniono możliwości rozwoju technologii w każdym z tych obszarów i potencjalne skutki tego rozwoju oraz opisano kwestie, jakich należy spodziewać się w odniesieniu do kształtowania polityki.