Rolnictwo precyzyjne a przyszłość rolnictwa w Europie

22-12-2016

Dzięki niniejszej analizie zidentyfikowano cztery główne, dotyczące przyszłości, szanse i obawy związane z rolnictwem precyzyjnym w Unii Europejskiej; Parlament Europejski mógłby już teraz podjąć działania antycypacyjne w związku z tym, że: 1. Rolnictwo precyzyjne może w aktywny sposób przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. 2. Rolnictwo precyzyjne jest wsparciem dla rolnictwa zrównoważonego. 3. Rolnictwo precyzyjne doprowadzi do zmian społecznych wraz z jego upowszechnianiem się. 4. Rolnictwo precyzyjne wymaga nabycia nowych umiejętności. Spore zróżnicowanie rolnictwa w UE, zwłaszcza pod względem wielkości gospodarstw, rodzajów gospodarki rolnej, praktyk rolniczych, wydajności i zatrudnienia, stawia przed europejskimi decydentami wyzwanie. Podejmowane na szczeblu europejskim środki polityczne powinny być zatem dostosowane do sytuacji panującej w poszczególnych państwach członkowskich i uwzględniać fakt, że szanse i obawy różnią się istotnie w zależności od kraju.

Dzięki niniejszej analizie zidentyfikowano cztery główne, dotyczące przyszłości, szanse i obawy związane z rolnictwem precyzyjnym w Unii Europejskiej; Parlament Europejski mógłby już teraz podjąć działania antycypacyjne w związku z tym, że: 1. Rolnictwo precyzyjne może w aktywny sposób przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego i bezpieczeństwa żywności. 2. Rolnictwo precyzyjne jest wsparciem dla rolnictwa zrównoważonego. 3. Rolnictwo precyzyjne doprowadzi do zmian społecznych wraz z jego upowszechnianiem się. 4. Rolnictwo precyzyjne wymaga nabycia nowych umiejętności. Spore zróżnicowanie rolnictwa w UE, zwłaszcza pod względem wielkości gospodarstw, rodzajów gospodarki rolnej, praktyk rolniczych, wydajności i zatrudnienia, stawia przed europejskimi decydentami wyzwanie. Podejmowane na szczeblu europejskim środki polityczne powinny być zatem dostosowane do sytuacji panującej w poszczególnych państwach członkowskich i uwzględniać fakt, że szanse i obawy różnią się istotnie w zależności od kraju.