Europejczycy w 2016 r.: Wyobrażenia i oczekiwania, walka z terroryzmem i radykalizacją postaw

01-07-2016

Specjalne badanie Eurobarometru Parlamentu Europejskiego zostało przeprowadzone w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 9–18 kwietnia 2016 r. przez TNS opinion. Koncentruje się ono na postrzeganiu i oczekiwaniach obywateli wobec działań UE, walki z terroryzmem oraz klauzuli wzajemnej obrony.

Specjalne badanie Eurobarometru Parlamentu Europejskiego zostało przeprowadzone w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 9–18 kwietnia 2016 r. przez TNS opinion. Koncentruje się ono na postrzeganiu i oczekiwaniach obywateli wobec działań UE, walki z terroryzmem oraz klauzuli wzajemnej obrony.