Zarys kosztów braku działań na poziomie europejskim 2014–2019

05-03-2014

Niniejsza ekspertyza stanowi efekt trwającego nadal długoterminowego projektu będącego próbą określenia i przeanalizowania kosztów braku działań na poziomie europejskim w określonych dziedzinach polityki. Koncepcja kosztów braku działań na poziomie europejskim, zapoczątkowana przez Parlament Europejski w latach 80. XX wieku, została zastosowana w celu określenia potencjalnego przyrostu wydajności w dzisiejszej gospodarce europejskiej w wyniku realizacji szeregu politycznych inicjatyw, za którymi opowiedział się w ostatnim czasie Parlament Europejski, począwszy od pogłębionego i rozszerzonego jednolitego rynku do lepiej skoordynowanych krajowych i europejskich strategii na rzecz rozwoju i obrony. Korzyści działań mogą być określane poprzez osiągany dodatkowy PKB lub bardziej racjonalny przydział zasobów publicznych. Obecnie analiza wskazuje, że europejska gospodarka może z biegiem czasu wzrosnąć nawet o około 800 mld EUR, czyli 6% bieżącego PKB, dzięki zastosowaniu takich środków. Z założenia ekspertyza ta ma wnieść wkład w rozszerzającą się dyskusję na temat priorytetów politycznych Unii Europejskiej na kolejny pięcioletni cykl instytucjonalny przypadający na lata 2014–2019.

Niniejsza ekspertyza stanowi efekt trwającego nadal długoterminowego projektu będącego próbą określenia i przeanalizowania kosztów braku działań na poziomie europejskim w określonych dziedzinach polityki. Koncepcja kosztów braku działań na poziomie europejskim, zapoczątkowana przez Parlament Europejski w latach 80. XX wieku, została zastosowana w celu określenia potencjalnego przyrostu wydajności w dzisiejszej gospodarce europejskiej w wyniku realizacji szeregu politycznych inicjatyw, za którymi opowiedział się w ostatnim czasie Parlament Europejski, począwszy od pogłębionego i rozszerzonego jednolitego rynku do lepiej skoordynowanych krajowych i europejskich strategii na rzecz rozwoju i obrony. Korzyści działań mogą być określane poprzez osiągany dodatkowy PKB lub bardziej racjonalny przydział zasobów publicznych. Obecnie analiza wskazuje, że europejska gospodarka może z biegiem czasu wzrosnąć nawet o około 800 mld EUR, czyli 6% bieżącego PKB, dzięki zastosowaniu takich środków. Z założenia ekspertyza ta ma wnieść wkład w rozszerzającą się dyskusję na temat priorytetów politycznych Unii Europejskiej na kolejny pięcioletni cykl instytucjonalny przypadający na lata 2014–2019.