Regiony wyludniające się : nowy paradygmat demograficzny i terytorialny

16-06-2008

Unia Europejska wraz z Rosją i Japonią stanowi obecnie część świata, w której w najbliższych latach przewiduje się najniższy przyrost demograficzny. Zachodzące zmiany mają wpływ nie tylko na politykę zagraniczną, ale też na rozwój regionalny i lokalny. Współczesne zjawiska demograficzne dotyczą zatem całości polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Pojawieniu się spadku demograficznego obejmującego całe regiony towarzyszą problemy dysproporcji w rozwoju regionów, stanowiące tradycyjnie sedno polityki spójności Unii Europejskiej. W opinii autorów powinno to doprowadzić do przeglądu tej polityki we wszystkich jej wymiarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz przede wszystkim terytorialnym. Odpowiedzią na problem spadku demograficznego mogłoby być zatem wprowadzenie zarządzania wielowymiarowego, obejmującego jednocześnie poziomy interwencji ponadregionalne (Unia Europejska, państwa), subregionalne (społeczności lokalne, aglomeracje) i transregionalne (obszary transgraniczne, wewnętrzne obszary peryferyjne).

Unia Europejska wraz z Rosją i Japonią stanowi obecnie część świata, w której w najbliższych latach przewiduje się najniższy przyrost demograficzny. Zachodzące zmiany mają wpływ nie tylko na politykę zagraniczną, ale też na rozwój regionalny i lokalny. Współczesne zjawiska demograficzne dotyczą zatem całości polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Pojawieniu się spadku demograficznego obejmującego całe regiony towarzyszą problemy dysproporcji w rozwoju regionów, stanowiące tradycyjnie sedno polityki spójności Unii Europejskiej. W opinii autorów powinno to doprowadzić do przeglądu tej polityki we wszystkich jej wymiarach: ekonomicznym, społecznym, środowiskowym oraz przede wszystkim terytorialnym. Odpowiedzią na problem spadku demograficznego mogłoby być zatem wprowadzenie zarządzania wielowymiarowego, obejmującego jednocześnie poziomy interwencji ponadregionalne (Unia Europejska, państwa), subregionalne (społeczności lokalne, aglomeracje) i transregionalne (obszary transgraniczne, wewnętrzne obszary peryferyjne).

Autorzy zewnętrzni

Claude Grasland, Ronan Ysebaert, Bernard Corminboeuf, Nicolas Gaubert, Nicolas Lambert, Isabelle Salmon (UMS RIATE - Université Paris Diderot) ; Myriam Baron, Sophie Baudet-Michel, Estelle Ducom, Dominique Rivière, Camille Schmoll, Christine Zanin (Géographie-cités - CNRS Paris-A) ; Jérome Gensel, Jean-Marc Vincent, Christine Plumejeaud (LIG - Université Joseph Fourier) ; Gilles Van Hamme (IGEAT - Université Libre de Bruxelles) ;Einar Holm, Magnus Strömgren (Université d’Umeå) ; Pasquale Coppola, Alessia Salaris (Université de Naples) ; Octavian Groza, Ionel Muntele, George Turcanasu et Oana Stoleriu (CUGUAT – TIGRIS - Université Alexandru Ioan Cuza)