Warunki socjalne i warunki pracy przewoźników drogowych

15-04-2013

Niniejsze studium zawiera analizę warunków socjalnych i warunków pracy zawodowych kierowców pracujących w sektorze transportu drogowego towarów. Koncentruje się ono na podstawowych problemach socjalnych, które powstają w tym segmencie transportu, obejmujących czas prowadzenia pojazdu oraz czas odpoczynku, jak również na praktycznych aspektach, które wpływają bezpośrednio na jakość życia kierowców, np. programy zatrudnienia i poziom dochodów. Po dokonaniu całościowej analizy ram prawnych, które obejmują prawodawstwo UE właściwe w odniesieniu do wymiaru socjalnego transportu drogowego towarów, niniejszym przedkłada się wyniki konsultacji między zainteresowanymi stronami i kierowcami.

Niniejsze studium zawiera analizę warunków socjalnych i warunków pracy zawodowych kierowców pracujących w sektorze transportu drogowego towarów. Koncentruje się ono na podstawowych problemach socjalnych, które powstają w tym segmencie transportu, obejmujących czas prowadzenia pojazdu oraz czas odpoczynku, jak również na praktycznych aspektach, które wpływają bezpośrednio na jakość życia kierowców, np. programy zatrudnienia i poziom dochodów. Po dokonaniu całościowej analizy ram prawnych, które obejmują prawodawstwo UE właściwe w odniesieniu do wymiaru socjalnego transportu drogowego towarów, niniejszym przedkłada się wyniki konsultacji między zainteresowanymi stronami i kierowcami.

Autorzy zewnętrzni

TRT Trasporti e Territorio Srl - Alessio Sitran, Enrico Pastori