Wskaźnik sald operacyjnych netto: zniekształcony wskaźnik korzyści płynących z budżetu UE dla danego państwa członkowskiego

19-02-2020

Z obliczeń dotyczących operacyjnego salda budżetowego wynika, że wydatki UE to gra o sumie zerowej. Ta cecha jest niezgodna z głównym argumentem, że wydatki UE tworzą europejską wartość dodaną. Tak więc przyjmowanie prostych sald operacyjnych netto jako wskaźnika „korzyści netto” dla danego państwa członkowskiego z działalności fiskalnej Unii może prowadzić do mylących wyników, jak wykazano w poniższych punktach argumentacji.

Z obliczeń dotyczących operacyjnego salda budżetowego wynika, że wydatki UE to gra o sumie zerowej. Ta cecha jest niezgodna z głównym argumentem, że wydatki UE tworzą europejską wartość dodaną. Tak więc przyjmowanie prostych sald operacyjnych netto jako wskaźnika „korzyści netto” dla danego państwa członkowskiego z działalności fiskalnej Unii może prowadzić do mylących wyników, jak wykazano w poniższych punktach argumentacji.

Autorzy zewnętrzni

Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover