Korzyści płynących z członkostwa w UE nie mierzy się bilansem operacyjnym netto

19-02-2020

Krajowe salda budżetu operacyjnego nie uwzględniają wszystkich korzyści gospodarczych i niepieniężnych osiąganych przez państwa członkowskie w związku z członkostwem w UE. W wielu obszarach polityki o cechach transgranicznych i zapotrzebowaniu na masę krytyczną wspólne działania na szczeblu unijnym mogą przynieść lepsze rezultaty niż rozdrobnione inicjatywy krajowe. Wiele badań wskazuje, że jednolity rynek przyczynił się do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Skutki pogłębienia jednolitego rynku od 1990 r. obliczono na 3,6 mln nowych miejsc pracy. Ponadto bez integracji jednolitego rynku PKB UE byłoby niższe o 8,7 %. Dzięki jednolitemu rynkowi przeciętny obywatel Unii zyskuje średnio 840 EUR rocznie. Chociaż dzięki jednolitemu rynkowi wszyscy obywatele Unii czerpią korzyści płynące ze wzrostu dochodów, w ujęciu bezwzględnym korzyści te są znacznie większe dla obywateli Europy Zachodniej. W odniesieniu do PKB korzyści i straty są bardziej zbliżone.

Krajowe salda budżetu operacyjnego nie uwzględniają wszystkich korzyści gospodarczych i niepieniężnych osiąganych przez państwa członkowskie w związku z członkostwem w UE. W wielu obszarach polityki o cechach transgranicznych i zapotrzebowaniu na masę krytyczną wspólne działania na szczeblu unijnym mogą przynieść lepsze rezultaty niż rozdrobnione inicjatywy krajowe. Wiele badań wskazuje, że jednolity rynek przyczynił się do zwiększenia zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. Skutki pogłębienia jednolitego rynku od 1990 r. obliczono na 3,6 mln nowych miejsc pracy. Ponadto bez integracji jednolitego rynku PKB UE byłoby niższe o 8,7 %. Dzięki jednolitemu rynkowi przeciętny obywatel Unii zyskuje średnio 840 EUR rocznie. Chociaż dzięki jednolitemu rynkowi wszyscy obywatele Unii czerpią korzyści płynące ze wzrostu dochodów, w ujęciu bezwzględnym korzyści te są znacznie większe dla obywateli Europy Zachodniej. W odniesieniu do PKB korzyści i straty są bardziej zbliżone.

Autorzy zewnętrzni

Marta Pilati, Fabian Zuleeg