Historia budżetu UE

14-06-2019

Budżet Unii Europejskiej opiera się na trzech filarach: wydatkach, finansowaniu i kontroli. W niniejszym briefingu przeanalizowano genezę budżetu, jego rozwój w ramach wieloletniego planowania oraz budżetowanie roczne. Jest to dokonywane w kontekście zmieniających się uprawnień Parlamentu Europejskiego względem budżetu oraz rozwoju procesu jego finansowania i kontroli. Od czasu ustanowienia pierwszej Wspólnoty Europejskiej w 1952 r. obserwowane były napięcia na tle budżetowania między instytucjami Unii a państwami członkowskimi, a także ścisłe powiązanie między reformami wydatków i reformami finansowania.

Budżet Unii Europejskiej opiera się na trzech filarach: wydatkach, finansowaniu i kontroli. W niniejszym briefingu przeanalizowano genezę budżetu, jego rozwój w ramach wieloletniego planowania oraz budżetowanie roczne. Jest to dokonywane w kontekście zmieniających się uprawnień Parlamentu Europejskiego względem budżetu oraz rozwoju procesu jego finansowania i kontroli. Od czasu ustanowienia pierwszej Wspólnoty Europejskiej w 1952 r. obserwowane były napięcia na tle budżetowania między instytucjami Unii a państwami członkowskimi, a także ścisłe powiązanie między reformami wydatków i reformami finansowania.

Autorzy zewnętrzni

Dr Giacomo Benedetto