Edukacja dorosłych i otwarte zasoby edukacyjne

15-09-2015

Opracowanie to ma na celu przegląd obecnego zastosowania otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w edukacji dorosłych, ocenę ich potencjału i przedstawienie zaleceń dotyczących działań politycznych, uwzględniając ramy polityki Komisji Europejskiej. Zawiera nowe badanie przeprowadzone w ponad 12 państwach członkowskich, opierające się na syntezie istniejących badań zrealizowanych w ramach różnych projektów, w tym POERUP (Policies for OER Uptake, polityka wdrażania OER), badanie przygotowane dla Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w latach 2014–2015 dotyczące współdzielonych OER, a także dwa niedawno przeprowadzone badania dla JRC i programu „Uczenie się przez całe życie”.

Opracowanie to ma na celu przegląd obecnego zastosowania otwartych zasobów edukacyjnych (OER) w edukacji dorosłych, ocenę ich potencjału i przedstawienie zaleceń dotyczących działań politycznych, uwzględniając ramy polityki Komisji Europejskiej. Zawiera nowe badanie przeprowadzone w ponad 12 państwach członkowskich, opierające się na syntezie istniejących badań zrealizowanych w ramach różnych projektów, w tym POERUP (Policies for OER Uptake, polityka wdrażania OER), badanie przygotowane dla Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) w latach 2014–2015 dotyczące współdzielonych OER, a także dwa niedawno przeprowadzone badania dla JRC i programu „Uczenie się przez całe życie”.

Autorzy zewnętrzni

Paul Bacsich, with additional research from Giles Pepler, Sara Frank Bristow, Ebba Ossiannilsson, Alistair Creelman, Eva Szalma and Ilmars Slaidins (Sero Consulting Ltd, the UK)