Przeszkody w prawie do swobodnego przemieszczania się i pobytu dla obywateli UE i ich rodzin – Sprawozdanie na temat sytuacji w Polsce

15-06-2016

Niniejsze studium, zlecone przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek komisji LIBE i PETI, zawiera analizę obecnego stanu transpozycji wybranych przepisów dyrektywy 2004/38/WE w Polsce oraz wskazuje główne przeszkody w swobodnym przepływie dla obywateli UE i członków ich rodzin, jakie nadal istnieją w prawie polskim i w praktyce. W studium tym dokonano również analizy ograniczeń swobodnego przepływu osób, które mają charakter dyskryminacyjny, środków przeciwdziałania nadużyciom prawa oraz odmów wjazdu i prawa pobytu, a także wydaleń.

Niniejsze studium, zlecone przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek komisji LIBE i PETI, zawiera analizę obecnego stanu transpozycji wybranych przepisów dyrektywy 2004/38/WE w Polsce oraz wskazuje główne przeszkody w swobodnym przepływie dla obywateli UE i członków ich rodzin, jakie nadal istnieją w prawie polskim i w praktyce. W studium tym dokonano również analizy ograniczeń swobodnego przepływu osób, które mają charakter dyskryminacyjny, środków przeciwdziałania nadużyciom prawa oraz odmów wjazdu i prawa pobytu, a także wydaleń.

Autorzy zewnętrzni

Paulina ROICKA (Institute of Social Policy, University of Warsaw) under the guidance of Milieu Ltd. (Belgium) ; Project Managers: Nathalie Meurens and Gillian Kelly